JUDr. Ilona Pokorná

Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba se týká všech oblastí trestního práva bez ohledu na povahu trestné činnosti, zajišťujeme obhajobu v přípravném řízení, v řízení před soudem, v řízení vykonávacím poskytujeme právní pomoc při sepisu žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody včetně zastoupení v řízení o této žádosti u soudu, apod.

Pro sjednání důvěrné schůzky nás prosím kontaktujte na tel. 723 57 37 37.