JUDr. Ilona Pokorná

Rodinné právo

JUDr. Ilona Pokorná, advokátka, se specializuje více než 20 let na rodinné právo, tedy zejména na

  • opatrovnická řízení (výkon rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem)
  • řízení o rozvod manželství a následná jednání o vypořádání společného jmění manželů včetně podání žaloby v případě, že se bývalí manželé na vypořádání nedohodnou
  • řízení o vyživovací povinnosti (výživné poskytované rodiči zletilým dětem, manželkám/manželům, rozvedeným manželkám/rozvedeným manželům apod.)

Cena za celý proces rozvodu manželství se stanovuje individuálně. Na e-mail info@pokorna-ak.cz, příp. tel. 723 57 37 37 prosím stručně popište Vaši situaci, na základě které Vám obratem sdělíme konečnou cenu právní služby a doporučený postup řešení Vaší situace.