JUDr. Ilona Pokorná

Revize smluv

Uzavíráte smlouvu a chcete si být jisti, že je vše v pořádku? Pošlete nám smlouvu ke kontrole. Revize smluvních dokumentů vyhotovujeme do 48 hodin a cenu za revizi Vám sdělíme předem.

Zašlete nám prosím na e-mail info@pokorna-ak.cz smlouvy, obratem Vám sdělíme cenu a termín dodání revize smluv.

Sepis smluv

Poskytujeme právní služby v oblasti smluvního práva.

Jedná se zejména o tyto smluvní typy:

 • Smlouvy o převodu nemovitostí (pro bližší informaci navštivte sekci Převod nemovitostí http://www.pokorna-ak.cz/prevod-nemovitosti/)
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o peněžité zápůjčce
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o nájmu bytu
 • Pracovní smlouva
 • Uznání dluhu a dohoda o splátkách
 • Kupní smlouva – movité/nemovité věci
 • Dohoda o narovnání
 • Smlouva o koupi vozidla
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o výpůjčce
 • Licenční smlouva
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Rozhodčí smlouva pro spory ze spotřebitelských smluv
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Rozhodčí smlouva
 • Smlouva o převodu podílu v s.r.o.
 • Smlouva o úvěru
 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Příkazní smlouva
 • Pachtovní smlouva


…případně další smlouvy dle Vašich požadavků.

Zajištění závazku

Vaši peněžitou zápůjčku zajistíme a tím zabezpečíme její návratnost několika způsoby.

 1. sepis smlouvy o peněžité zápůjčce.
 2. praktickým a jednoduchým zajištěním návratnosti zapůjčených finančních prostředků je vystavení směnky dlužníkem, v praxi však často dochází k situaci, kdy na směnce chybí určitá náležitost určená Zákonem směnečným a šekovým, jež je pro laika poměrně komplikovaný, a směnka se stává z tohoto důvodu neplatnou.
 3. Jako nejvhodnější a nejjistější zajištění závazku je v současné době zástavní právo na nemovitých věcech a dále sepis dohody se svolením k vykonatelnosti ve formě notářského zápisu. Díky tomuto institutu je možné vymáhat pohledávku přímo prostřednictvím exekutora (notářský zápis je v tomto případě exekuční titul) a není nutné čekat několik měsíců, případně let na soudní rozhodnutí.

V případě splatného dluhu je vhodné dlužníkovi předložit k podpisu uznání dluhu (případně s dohodou o splátkách).

Cena za kontrolu platnosti již vystavené směnky: 500,-Kč
Cena za vystavení směnky podle požadavků klienta: 1.000,-Kč
Sepis smlouvy o půjčce: 2.000,-Kč
Sepis uznání dluhu: 2.000,-Kč
Sepis zástavní smlouvy: 5.000,- Kč
ceny bez DPH 21%